ORIEL  -7 (DVB-T2 710, 720, 740, 750, 790, 821, 840, 870, 910,920, 950) HUAYU
ORIEL -7 (DVB-T2 710, 720, 740, 750, 790, 821, 840, 870, 910,920, 950) HUAYU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIEL -7 (DVB-T2 710, 720, 740, 750, 790, 821, 840, 870, 910,920, 950) HUAYU

 

 
  350  .  
 
                                                                                 
 –  + 
 
 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :
    - .  ., .91, .   ,
   ( )
 
   -- " ".  .,

    .71 . 1,   "", 207,  .

 

          "" .
   
   
    -
      .
 
   - 10 .


.

.

 

17   2023 .